Correctievloeistof Quantore 20ml
youtube image
Correctievloeistof Quantore 20ml
youtube image
https://www.myquantos.com/CA_Public/DownloadAsset.

Review dit product als eerste (0 recensies)

Logo Icon Icon

Correctievloeistof Quantore 20ml

€ 1,61

excl BTW

Product code: 416144

EAN: 8712453050939

Verpakt per: Omdoos

Prijs per: Stuk

Op voorraad: 1901

Aantal

Veilig betalen

A-merk producten

Snelle levering

Bezorging door heel Nederland en België

Specificaties
Productnummer: 416144
EAN: 8712453050939
Merk: Quantore
Voorraad: 1901
Verpakt per: Omdoos
Prijs per: Stuk
Kleuren: Wit
Kleur: WIT
Doelgroep: ICT'er, Onderwijs, Zakelijke dienstverlening, ZZP'er
Omschrijving

Superdekkende correctievloeistof in handige flacon.

Met borsteltje.

Gevarenaanduiding

H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsvoorschrift;

P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

P102 Buiten het bereik van kinderen houden.

P103 Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.

P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.

P273 Voorkom lozing in het milieu.

P280 Beschermende handschoenen dragen.

P333+P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.

P321 Specifieke behandeling vereist (zie op dit etiket).

P501 De inhoud en de verpakking.

Makkelijk

meebestellen

Net zo goed

Maar toch anders